• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Έχουμε υλοποιήσει 2.000 προγράμματα (επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα)

 • ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

  Συμετείχαν περισσότεροι από 6.000 καταρτιζόμενοι.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

  Στα προγράμματά μας δίδαξαν περισσότεροι από 500 εκπαιδευτές, διαφόρων ειδικοτήτων.

 • ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  Στις δομές του κέντρου μας υλοποιήθηκαν περισότερες από 40.000 ώρες κατάρτισης.

Why Choose Us