• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Έχουμε υλοποιήσει 20 προγράμματα (επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα)

 • ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

  Συμετείχαν περισσότεροι από 600 καταρτιζόμενοι.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

  Στα προγράμματά μας δίδαξαν περισσότεροι από 50 εκπαιδευτές, διαφόρων ειδικοτήτων.

 • ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  Στις δομές του κέντρου μας υλοποιήθηκαν περισότερες από 4000 ώρες κατάρτισης.

Γιατί με εμάς

Είμαστε το πρώτο αδειοδοτημένο Κέντρο Δια βίου Μάθησης 2 στη Λέσβο