Το “Proficiency” της Πληροφορικής

ecdl-expertTο ECDL Expert αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και στις τέσσερις (4) ενότητες ECDL Advanced και είναι σε θέση να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε όσους:
• Έχουν αποκτήσει προχωρημένες δεξιότητες στις κύριες εφαρμογές γραφείου και θέλουν μία έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη των γνώσεών τους.

• Κατέχουν ήδη την Πιστοποίηση ECDL Βασικού Επιπέδου (ECDL Core/Progress) και επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

• Έχουν επιτύχει σε μία ή περισσότερες ενότητες του ECDL Advanced και θέλουν να ξεχωρίσουν με την πιο ολοκληρωμένη πιστοποίηση υψηλών δεξιοτήτων στις εφαρμογές γραφείου.

• Είναι εκπαιδευτές πληροφορικής, ιδιαίτερα όλοι όσοι εκπαιδεύουν κατά ECDL.
Στο Πρόγραμμα ECDL Expert μπορούν να ενταχθούν μαθητές Λυκείου, φοιτητές, ανώτερα στελέχη δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, γραμματείς διοίκησης, υπάλληλοι τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.α. Συνιστάται στους εκπαιδευτές πληροφορικής και ιδιαίτερα σε όλους όσους εκπαιδεύουν κατά ECDL.