Κοινωφελής Εργασία για ανέργους 30 – 45, ΑΕΙ/ΤΕΙ

Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 του  ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ σε ΜΥΤΙΛΗΝΗ και ΚΑΛΛΟΝΗ, μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων συμμετείχε και υλοποίησε ως πάροχος κατάρτισης στα πλαίσια των προγραμμάτων
Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους και περιφέρειες, το πρόγραμμα για την προώθηση στην Απασχόληση ανέργων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ.
Το πρόγραμμα διήρκεσε 400 ώρες, από 18/5/2020 έως 26/8/2020.
Περιελάμβανε 390 ώρες κατάρτισης σε θέματα ΤΠΕ και 10 ώρες σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
Ο τίτλος του προγράμματος ήταν: Σχεδιαστής Ιστοσελίων – Web Designer.
Οι ενότητες που διδάχθηκαν ήταν:

  • HTML 5
  • CSS 3
  • SQL
  • PHP
  • Java Script
  • Επεξεργασία εικόνας
  • WordPress

Όλοι οι καταρτιζόμενοι πιστοποιήθηκαν με επιτυχία, στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργήθηκαν, αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος.