Μυτιλήνη

Καλλονή

Διεύθυνση Κλεοβουλίνης 9 Καλλονή
T.K. 81100 81107
Τηλέφωνο 2251026000 2253023985

kdm.delimitrou@gmail.com