Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 του Δημήτρη Δελημήτρου, πιστοποιήθηκε από την PeopleCert, σαν το μοναδικό εξεταστικό κεντρο στο Βόρειο Αιγαίο, για την πιστοποίηση των ωφελουμενων νέων μεχρι 29 ετών, που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα καταρτισης του ΙΝΣΕΤΕ για τον κλαδο του τουρισμού.Γενικά για το πρόγραμμα ΙΝΣΕΤΕ

 

Τηλέφωνα Επικοινωνιας

Μυτιλήνης 2251026000

Καλλονή  2253029285

Κινητό  6978550725

 

Το ΙΝΣΕΤΕ ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» το οποίο εντάχθηκε στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη μίας δομημένης εισόδου των ανέργων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Το πρόγραμμα αφορά την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 8.000 άνεργους νέους σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα και πιστοποίηση των προσόντων των ωφελούμενων σε επτά (7) βασικές τουριστικές ειδικότητες.

Σε αυτή την φάση του προγράμματος οι ωφελούμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις του κλάδου και απομένει το στάδιο της πιστοποίησής τους για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Πιστοποιήσεις PEOPLECERT

Το έργο της πιστοποίησης των προσόντων των ωφελούμενων έχει αναλάβει η PEOPLECERT κερδίζοντας τον σχετικό διαγωνισμό που προκήρυξε το ΙΝΣΕΤΕ. Η PEOPLECERT θα αναπτύξει επτά (7) πιστοποιητικά που θα πιστοποιούν τα προσόντα των ωφελούμενων για επτά (7) βασικές ειδικότητες και επαγγελματικά περιγράμματα στον κλάδο του Τουρισμού.

Ποιους αφορούν οι πιστοποιήσεις

Όλους τους ωφελούμενους που έχουν ήδη καταρτιστεί στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει και έχουν ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ειδικότητες

Τα πιστοποιητικά θα πιστοποιούν τα προσόντα των ωφελούμενων για επτά (7) βασικές ειδικότητες στον κλάδο του Τουρισμού, όπως αυτές περιγράφονται στο πρόγραμμα:

 • E-commerce & Hospitality Sales & Marketing
 • Τουριστικός αντιπρόσωπος
 • Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/κρατήσεων
 • Υπάλληλος υποδοχής/εξυπηρέτησης πελατών
 • Υπάλληλος επισιτιστικού τομέα (υπάλληλος εστιατορίου/μπαρ/συνεδρίων)
 • Υπάλληλος τμήματος ορόφων και λινοθήκης
 • Υπάλληλος ψυχαγωγίας και χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού.

Γιατί να πιστοποιηθείτε;

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η πιστοποίησή των ωφελούμενων είναι υποχρεωτική.

Ανεξάρτητα όμως από αυτό, η πιστοποίηση θα αποτελέσει αναγνωρίσιμο τεκμήριο της επαγγελματικής επάρκειάς σας στην αγορά εργασίας του Τουριστικού κλάδου αφού στην ανάπτυξη των σχετικών πιστοποιητικών συμμετέχει ενεργά το ΙΝΣΕΤΕ, ως εκπρόσωπος του κλάδου Τουρισμού, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και το διεθνές κύρος της PEOPLECERT.

Επιπλέον η πιστοποίηση θα σας προσφέρει σημαντικά οφέλη:

 • Λαμβάνετε διαπιστευμένο πιστοποιητικό από την PEOPLECERT
 • Αποκτάτε αυτοπεποίθηση ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των σύγχρονων συνθηκών απασχόλησης στον τουρισμό
 • Μπορείτε να αποδείξετε σε έναν εργοδότη ότι έχετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να είστε παραγωγικοί
 • Διαφοροποιήστε και αποκτάτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας

Πιστοποιήσετε τις δεξιότητες που αποκτήσατε με κόπο και χρόνο κατά την διάρκεια του προγράμματος και δώσετε ώθηση στην καριέρα σας.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Εφόσον έχετε ήδη ολοκληρώσει την κατάρτισή σας και την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του κλάδου, μπορείτε να πιστοποιήσετε τις δεξιότητές σας στην αντίστοιχη ειδικότητα με ένα πιστοποιητικό της PEOPLECERT σε 5 απλά βήματα:

 1. Επικοινωνήστε με το Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής σας και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες εξετάσεων
 2. Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής και καταθέστε την στο Εξεταστικό Κέντρο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 3. Δημιουργήσετε το Προφίλ Υποψηφίου στο https://candidate.peoplecert.org/ (οδηγίες για δημιουργία Προφίλ Υποψηφίου) και εγγραφείτε στην εξέταση με τον κωδικό που θα λάβετε από το Εξεταστικό Κέντρο
 4. Την ημέρα της εξέτασης μεταβείτε στο Εξεταστικό Κέντρο έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας που αναγράφονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων
 5. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, το πιστοποιητικό θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που δηλώσατε κατά την δημιουργία του προφίλ σας (προσωπική διεύθυνση ή στο Εξεταστικό Κέντρο όπου λάβατε μέρος στην εξέταση)