Κλάδοι και ειδικότητες

Voucher 29 – 64

Test table

Μυτιλήνη Καλλονή Διεύθυνση Κλεοβουλίνης 9 Καλλονή T.K. ...

qqqq

Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 του Δελημήτρου Δημήτρη ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου 2017, το πρώτο τμήμα κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και επικοινωνίας, για τους ωφελουμένους του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του δήμου Λέσβου.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και θα υλοποιηθεί στη δομή του κέντρου μας στη Μυτιλήνη (Κλεοβουλίνης 9 και Ηλία Βενέζη).

Παράλληλα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άμεση υλοποίηση και δεύτερου τμήματος κατάρτισης.

Τα δικαιολογητικά είναι:

  • Βεβαίωση από το Δήμο Λέσβου, ότι απασχολείται με το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα

  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

  • Αριθμό της αίτησης για τη συμμετοχής στη δράση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:

Μυτιλήνη: 2251026000

Καλλονή: 2253029285