18-24

“Επιταγή εισόδου για ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”

Ανακοινώθηκαν σήμερα, 4/3/2015, από τον ΟΑΕΔ τα αποτελέσματα επιλογής για το πρόγραμμα «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» / Voucher πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ έως 29 ετών.

Για το Βόρειο Αιγαίο οι 560 επιλεχθέντες / ωφελούμενοι θα μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα στο δικό μας ΚΕΚ σε συνεργασία με το ΚΕΚ «Περγαμηνή» της Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Το κέντρο μας έχει εξασφαλίσει θέσεις εργασίας-πρακτικής σε τοπικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης και το Επιμελητήριο Λέσβου.

Ελάτε το συντομότερο δυνατό σε επικοινωνία μαζί μας για να επιλέξετε την επιχείρηση που σας ενδιαφέρει.

Δείτε παρακάτω την λίστα επιλεχθέντων.

Επικοινωνείστε στα τηλέφωνα: 2253029285 (Καλλονή) και 2251026000 (Μυτιλήνη)