Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 του Δελημήτρου Δημήτρη προτίθεται να πάρει μέρος, σαν πάροχος κατάρτισης, στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε  όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251  θέσεις πλήρους απασχόλησης, που ήδη υλοποιείται από τους Δήμους της χώρας.

Για την ημερομηνία έναρξης, καθώς και για περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του κέντρου στα τηλέφωνα:

Μυτιλήνη: 2251026000

Καλλονή: 2253029285