Έναρξη Voucher 18 – 24

Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 του Δημήτρη Δελημήτρου σας ενημερώνει ότι θα υλοποιήσει, εντός του Μαρτίου 2017, το πρόγραμμα κατάρτισης για επιτυχόντες νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Επικοινωνείστε με τη γραμματεία του κέντρου στα τηλέφωνα:
Μυτιλήνη: 2251026000
Καλλονή: 2253029285

Αναλυτικά:

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της Πράξης “Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενταχθούν/ επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον δυναμικό κλάδο των Τ.Π.Ε.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση). Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:
Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών
Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών.

Όνομα
Επίθετο
Πατρώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Νομός
Τόπος Κατοικίας
Διεύθυνση
Ταχυδρ. Κωδικός
Σταθερό(α) Τηλέφωνο(α)
Κινητό Τηλέφωνο
E-mail
 
Αρ. Δελτίου Ανεργίας
Α.Μ.Κ.Α
Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ
Συνεχόμενη Ανεργία
Ηλικία
Ετήσιο Εισόδημα
Απόφοιτος/τη

[wpgdprc "Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας"]