Πρόγραμμα κατάρτισης Security

Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 του Δημήτρη Δελημήτρου, σε συνεργασία με το  Master ΚΕΚ, υλοποιεί προγράμματα

για όσους θέλουν να αποκτήσουν την απαραίτητη πιστοποίηση, ώστε να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος της ειδικότητας «Προσωπικό Ασφάλειας – Security»

Διάρκεια: 105 ώρες

Μέθοδος κατάρτισης: Τηλεκατάρτιση

Κόστος: Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 350€ (175 εγγραφή και 175 με την έναρξη)

Έναρξη: 5/10/2016

Εγγραφές: Μέχρι 29/9/2016

Επικοινωνία: 2251026000  και 2253029285