Τελικά αποτελέσματα Voucher Τουρισμού

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων για την πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»  και έπειτα από έλεγχο των δικαιολογητικών  που απέστειλαν οι επιτυχόντες, σας ενημερώνουμε πως ανακοινώθηκαν οι ΚΑΥΑΣ όσων ωφελουμένων εντάσσονται στο οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δημήτρη Δελημήτρου είναι εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης του προγράμματος                                    για τη Μυτιλήνη και την Καλλονή