Αποτελέσματα Voucher Τουρισμού

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα Voucher Τουρισμού. Δείτε τα αποτελέσματα:

Προσοχή: Τελευταία ημέρα αποστολής των δικαιολογητικών των επιτυχόντων είναι η Μεγάλη Τρίτη 26 Απριλίου 2014.

Θα σε βοηθήσουμε ουσιαστικά στα επόμενα βήματα σου, προκειμένου να αποστείλεις τα δικαιολογητικά σου (καταληκτική ημερομηνία αποστολής μέχρι και 27 Απριλίου 2016) στην ΕΕΔΕ προκειμένου να ενταχθείς στο οριστικό Μητρώο ωφελουμένων.

Επικοινωνείστε μαζί μας για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πορεία του προγράμματος.