Πιστοποιητικό χρήσης φυτοφαρμάκων

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δημήτρη Δελημήτρου, ενημερώνει τους αγρότες για τα παρακάτω:

  1. Οι αγρότες από 1ης Νοεμβρίου 2015, για να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό   χρήσης των φυτοφαρμάκων.
  2. Για να λάβουν οι αγρότες αυτό το πιστοποιητικό, θα πρέπει να πάρουν μέρος σε εξετάσεις και να απαντήσουν σωστά στις 20 από τις 40 ερωτήσεις της εξέτασης.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δημήτρη Δελημήτρου:

  1. Διαθέτει το σύνολο των 40 ερωτήσεων
  2. Είναι πιστοποιημένο εξαιρετικό κέντρο
  3. Από 1 Σεπτεμβρίου θα υλοποιήσει τμήματα εξετάσεων, στην Καλλονή και στη Μυτιλήνη.

Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις ανέρχεται στο ποσό των 50 €.

Επίσης οι αγρότες θα πρέπει να καταβάλουν και το παράβολο των 25 € προς το υπουργείο.