Υλοποίηση προγραμμάτων του Κ.A.Ε.Λ.Ε

Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 Δελημήτρου, υλοποιεί στις εγκαταστάσεις του στη Μυτιλήνη, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.Ε.Λ.Ε) δύο προγράμματα της δράσης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ»