Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 του Δελημήτρου Δημήτρη ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου 2017, το πρώτο τμήμα κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και επικοινωνίας, για τους ωφελουμένους του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του δήμου Λέσβου. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και θα υλοποιηθεί στη δομή του κέντρου μας στη Μυτιλήνη (Κλεοβουλίνης 9 και Ηλία Βενέζη). Παράλληλα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άμεση υλοποίηση και δεύτερου τμήματος κατάρτισης. Τα δικαιολογητικά είναι: Βεβαίωση από το Δήμο Λέσβου, ότι απασχολείται με το πρόγραμμα…