Κατηγορίες

Κατάρτιση ανέργων της Sprider

Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 του Δημήτρη Δελημήτρου διοργαμώνει σεμινάρια κατάρτισης για ανέργους, πρώην εργαζομένους της εταιρείας Sprider και για ανέργους 15-29 ετών. Το πρόγραμμα αφορά 761 πρώην εργαζομένους στην εταιρεία Sprider και 550 ανέργους 15-29 ετών που εκπληρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής; Για τους 761 πρώην εργαζομένους Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης kladmin, πριν από