Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 του Δημήτρη Δελημήτρου διοργαμώνει σεμινάρια κατάρτισης για ανέργους, πρώην εργαζομένους της εταιρείας Sprider και για ανέργους 15-29 ετών. Το πρόγραμμα αφορά 761 πρώην εργαζομένους στην εταιρεία Sprider και 550 ανέργους 15-29 ετών που εκπληρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής; Για τους 761 πρώην εργαζομένους της εταιρείας SPRIDER STORES AE, μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η ταυτοποίηση των στοιχείων τους, η οποία θα γίνεται είτε μέσω του ασφαλιστικού τους μητρώου (καρτέλα ενσήμων ΙΚΑ), ή μέσω της βεβαίωσης…