Σε αναμονή για το Voucher 29-64 Έως το τέλος Φεβρουαρίου 2016, αναμενόταν σύμφωνα με ανακοίνωση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η δημοσίευση επιδοτούμενου προγράμματος της επανασχεδιασμένης δράσης «Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση», 6 μηνών, για 26.000 άνεργους ηλικίας 29 έως 64 ετών «VOUCHER 29-64». Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής? Άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άνεργοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ), ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ) Πόσο είναι το εκπαιδευτικό…