Αρχείο Voucher

Τελικά αποτελέσματα Voucher Τουρισμού

Τελικά αποτελέσματα Voucher Τουρισμού Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων για την πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»  και έπειτα από Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης kladmin, πριν από