Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 του Δελημήτρου Δημήτρη βρίσκεται στην Καλλονή (όπισθεν κέντρου υγείας) και στην Μυτιλήνη (οδός Kλεοβουλίνης 9, πάνω από το γήπεδο).

Είναι το πρώτο αδειοδοτούμενο Κέντρο επιπέδου 2 με έδρα την Καλλονή και με παράρτημα στην Μυτιλήνη και μπορεί να δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια της χώρας μας και να ιδρύει υποκαταστήματα σε αυτήν.

Μέσα από το κέντρο μας μπορείτε να βρείτε εύστοχα, έγκυρα και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα.

Μερικά από τα πεδία που καλύπτουμε είναι:

• Οικονομικός εγγραμματισμός
• Επιχειρηματικότητα
• Πράσινη ανάπτυξη – Περιβάλλον
• Νέες Τεχνολογίες
• Κοινωνικές δεξιότητες – Δράσεις
• Ειδικά προγράμματα ευάλωτων ομάδων
• Πολιτισμός – Δράση

Στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 ανήκουν και τα πρώην ΚΕΚ.

Στόχος μας είναι η επαγγελματική κατάρτιση των ενδιαφερόμενων και η ενίσχυση της απασχόλησης. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ που εδρεύει στη Λέσβο θα δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε όλο το εύρος της στρατηγικής ανάπτυξης της Δια Βίου Μάθησης στην ευρύτερη περιοχή και την κοινωνία μας.