Προγράμματα Κοινωφελούς και Voucher (25-29, 30-45)

Το ΚΕΚ Λέσβου ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ σε ΜΥΤΙΛΗΝΗ και ΚΑΛΛΟΝΗ μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στα πλαίσια των προγραμμάτων:

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους και περιφέρειες.

Πρόγραμμα για την προώθηση στην Απασχόληση ανέργων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Πρόγραμμα για την προώθηση στην Απασχόληση ανέργων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ


Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους και περιφέρειες.

Όσοι εργαζόμενοι έχουν δηλώσει κατάρτιση μπορούν να επικοινωνήσουν με το:
ΚΕΚ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ σε ΜΥΤΙΛΗΝΗ Κλεοβουλίνης 9 τηλ 2251026000
Και ΚΑΛΛΟΝΗ 2253029285

Δείτε τα αποτελέσματα για την Κοινωφελή


Πρόγραμμα για την προώθηση στην Απασχόληση ανέργων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Aνακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος για την προώθηση στην Απασχόληση ανέργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Δείτε τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα 25 – 29


Πρόγραμμα για την προώθηση στην Απασχόληση ανέργων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Aνακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος για την προώθηση στην Απασχόληση ανέργων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Δείτε τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα 30 – 45