Εξειδικευμένα Σεμινάρια Eκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας (Άδεια Security)

Για όλες τις ειδικότητες προσωπικού ασφαλείας προβλέπεται η βασική εκπαίδευση των 105 ωρών.

Ειδικότητες Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:
 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων
 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολουσών Φυλάξεων (PATROL)
 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών
Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσωπικού ασφαλείας:
 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία πρόσωπων
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
 • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ.
 • Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
 • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Ανανέωσης άδειας

Για τους επαγγελματίες του κλάδου προβλέπεται ταχύρυθμο πρόγραμμα πιστοποίησης ΚΕΜΕΑ, 28 ωρών το οποίο περιλαμβάνει: 

 • Εκπαίδευση σε αίθουσα σε όλα τα παραρτήματά μας ή από απόσταση μέσω e – learning
 • Εκπαίδευση με ασύγχρονο e-learning στην πλατφόρμα μας , ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν πρόσβαση με κωδικούς στην συνολική εκπαίδευση που προβλέπετε για τις 105 ώρες του προγράμματος
 • Μεγάλο αριθμό αυτοματοποιημένων test πολλαπλής επιλογής
 • Πλούσιο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό με το σύνολο των 300 ερωτήσεων – απαντήσεων.
Σεμινάριο Εποπτών/Αρχιφυλάκων 

Η προτεινόμενη εκπαίδευση στοχεύει στο να καταρτίσει τους Αρχιφύλακες / Επόπτες (managers πρώτης γραμμής), ώστε:

Α. Σε γνωστικό επίπεδο, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να μπορούν να ελέγχουν:

 • Με επιθεωρήσεις, έλεγχο και εποπτεία σε όλα τα φυλασσόμενα σημεία καθ΄ όλο το 24/ωρο
 • Την κατάσταση του προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία, από πλευράς εμφάνισης, παράστασης, συμπεριφοράς και γενικά ψυχοσωματικής διάθεσης και ικανότητάς τους
 • Τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του Προσωπικού Ασφαλείας
 • Την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας των πελατών και την πλήρη και ορθή εφαρμογή τους
 • Την καταλληλότητα και επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων
 • Την ενδεδειγμένη και νόμιμη ύπαρξη, αλλά και χρησιμοποίηση του ατομικού τους εξοπλισμού
 • Την ορθή χρήση των υπηρεσιακών Βιβλίων.

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων, να καταστούν ικανοί ώστε να μπορούν να:

 • Δίνουν τις απαραίτητες κάθε φορά οδηγίες-εντολές στο προσωπικό
 • Διαχειρίζονται το προσωπικό, ως ομάδα, η οποία θα τους αναγνωρίζει ως τους επικεφαλής της
 • Δίνουν τις ορθές και νόμιμες λύσεις σε περιστατικά που «έχουν ξεφύγει» από το προσωπικό φύλαξης
 • Έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία, σε πολυεπίπεδη βάση
 • Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του προσωπικού φύλαξης που τους καλέι σε έκτακτα συμβάντα

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών, να έχουν την ευχέρεια να :

 • Ευαισθητοποιούν το προσωπικό στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης
 • Παρακινούν το προσωπικό για εντονότερη επαγγελματική εμφάνιση – παράσταση – συμπεριφορά
 • Παροτρύνουν για ορθή χρήση του διατιθέμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και των υπηρεσιακών Βιβλίων
 • Ενθαρρύνουν την επικοινωνία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς
 • Κατανοούν την ανάγκη εκδήλωσης αμεσότητας ενεργειών
 • Εξηγούν τη θέση και την ευθύνη της ΙΕΠΥΑ απέναντι στον πελάτη

Οι προτεινόμενες θεματικές μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν, ανάλογα με:

 • Την εμπειρία και το επιχειρησιακό επίπεδο των καταρτιζόμενων
 • Το γνωστικό τους επίπεδο
 • Τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες που καθορίζονται κυρίως από το προφίλ της Επιχείρησης και τις ανάγκες του Φορέα-πελάτη.