Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»

Με αφορμή την δημοσίευση του νέου Οδηγού Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» και την έναρξη του στα τέλη Φεβρουαρίου, η KEKLESVOU δημιούργησε ένα Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να εκπαιδεύσει τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς στο νέο πρόγραμμα και στις αναθεωρημένες απαιτήσεις που προκύπτουν.

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες (Μηχανικοί, Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Τεχνικοί Σύμβουλοι, Εργολάβοι Κατασκευών ) θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν σε βάθος και να εξοικειωθούν με τις παραμέτρους του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ».

Πιο συγκεκριμένα, θα λάβουν πρακτικές συμβουλές από έμπειρους επαγγελματίες για την βέλτιστη υλοποίηση του, ενώ απώτερος στόχος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων για μια αποδοτική διαχείριση του Προγράμματος.

1η Ενότητα

• Εισαγωγή-Σύντομη περιγραφή-Διάρκεια Προγράμματος
• Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικίας
• Δικαίωμα ένταξης και ποσοστό επιδότησης
• Επιλέξιμες δαπάνες
• Προϋπολογισμός έργου και μέσα χρηματοδότησης

2η Ενότητα

• Συλλογή δικαιολογητικών ανά περίπτωση
• Διαδικασία αίτησης
• 1η Ενεργειακή επιθεώρηση

3η Ενότητα

• Έλεγχος/παρακολούθηση επιλεξιμότητας
• Συμβουλευτική ενεργειακής αναβάθμισης

4η Ενότητα

• Έναρξη υλοποίησης & εκταμίευση προκαταβολής
• Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης
• 2η Ενεργειακή επιθεώρηση

5η Ενότητα

• Ολοκλήρωση έργου – Δικαιολογητικά – Έλεγχοι
• Προθεσμίες / Παρατάσεις
• Υποχρεώσεις ωφελούμενων
• Συνέπειες μη τήρησης των όρων
• Υποχρεώσεις λοιπών φορέων