Σεμινάριο Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Τα γεωργικά φάρμακα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο του κάθε παραγωγού για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας τέθηκαν κανόνες μέσω της θέσπισης Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την ορθολογική χρήση Διαβάστε περισσότερα…

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»

Με αφορμή την δημοσίευση του νέου Οδηγού Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» και την έναρξη του στα τέλη Φεβρουαρίου, η KEKLESVOU δημιούργησε ένα Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να εκπαιδεύσει τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς Διαβάστε περισσότερα…

Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους,να διαθέτει υπέυθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας/τεχνικού ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη Διαβάστε περισσότερα…